The response to COVID-19 has impacted access to courthouses and may change the way cases are handled.
Learn more »

Macluumaadka COVID-19 Information

Soomaali/Somali Resources

Wixii soo kordhay, Marso 23, 2021:

Laanta Garsoorka ee Minnesota waxay weli ku jirtaa marxalad kala guur ah, ka dib amarradii ka soo baxay Guddomiyaha Maxkamadda Sare ee Minnesota, Lorie S Gildea.

Si loo sii wado howlaha hagida caafimaadka bulshada iyadoo la siinayo mudnaanta koowaad caafimaadka iyo ammaanka, qodobada soo socda ayaa lagu meel marin doonaa howlaha ka socda xarumaha maxkamadaha:
 • Dhageysiga Xeerbeegtada ee kiisaska Dembiyada: dhammaan dacwooyinka dembiyaasha ee Xeerbeegtada ee lagu qadayo maxkamadda gudaheeda  waxaa lagu meel maarinayaa yadoo la raacayo Qorshaha Isu diyaarinta COVID-19 ee Laanta Garsoorka ee Minnesota iyo qorshaha khaas ahaan loogu tala galay dacwooyinka xeerbeegtidu ay dhegeeystaan.
 • Dacwooyinka Xeerbeegtada ee Madaniga: maxkamadda gudaheeda laguma qaadayo dawooyinka madaniga ah ee Xeerbeegtada inta ka horreysa Juun 14, 2021, marka laga reebo ogolaansho khaas ah oo kasoo baxa Garsooraha Sare ee kiiska qaabilsan kadib la tashiga Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
 • Dhageysiyada: Dhammaantood dhageysiyada kiisaska waxaa lagu qaadi doonaa habka fogaal aragga (Zoom) illaa intii suurtagal ah; marka laga reebo dhageysiga xukunka lagusoo rogayo lana qiyaasayo in dembiilaha lagu wareeejinayo gacanta Hay’adda Asluubta, iyo dacwo laysku haysto oo ku saabsan dembi weyn laguna soo ban dhigayo caddeymo, kiisaska ilaalinta caruurta (CHIPS and Permanency), kiisaska asluub darrada caruurta, iyo dhageysiyada looga doodayo caddeymaha la soo ban dhigi doono (Omnibus) ee ku saabsan kiisaska Dembiyasha Waaweyn, iyo xaalado kale ee kooban.
 • Maxkamadaha Rafcaanka: Dacwooyinka racfaanka ee hadda hor yaalla Maxkamadda Racfaanka ee Minnesota iyo Maxkamada Sare ee Minnesota way sii socon doontaa sida ay u qorsheeyeen maxkamadahaasi.
 • Xareynta kiisaska: Maxkamadaha oo dhami way sii wadayaan inay aqbalaan xareynta dacwooyinka.
 • Qaabbilaadda dadweynaha: Ugu yaraan hal miis oo looga adeego dadweynaha waa in laga furaa degmo kasta iyo maxkamadaha rafcaanka inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah, marka laga reebo ciidaha maxkamadda. Gelitaanka xarumaha maxkamadda waxay ku xiran tahay shuruudo ay bixiyaan saraakiisha degmada. Adeegyada waxaa lagu bixin karaa habka fogaal aragga (Zoom), ballan la sii qabsado ama in shaqsi ahaan loo tago. La xiriir maxkamadda degmada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
 • Qaabbilaadda Warbaahinta: Arrimaha ku saabsan waxyaalaha kusoo kordhay hawlgallada maxkamadda degmada iyo helitaanka kombuterka ay dadweynuhu wax ka baaritaan ee maxkamadda kala xiriir Xafiiska Warfaafinta Maxkamadda
 • Adeegyada qofku uu iskii hawl uga dhammeysanayo maxkamadda waxaa loo baahan yahay in ballan loo sii qabsado, ama loo adeegsado aaladda fogaal aragga (Zoom) ama Telefanka
 • Maktabadda Sharciga ee Minnesota waxaa loo furayaa oo keli ah qofkii ballan sii qabsada.
Hab raaca Caafimaadka iyo Ammaanka: Isu diyaarinta COVID-19 ee Laanta Garsoorka ee Minnesota waxaa looga hadlayaa talaabooyinka looga hor tegayo faafidda cudurka iyo
Hab raaca ay tahay in maxkamadaha gobolku ay u adeegsadaan arrimaha la xiriira imaanshaha maxkamadda gudaheeda.
 
 • Daboolida afka iyo sanka: Qof kasta oo maxkamadda imaada waa inuu afka iyo sanka daboosho, qofkii aan markaas dabool haysanna shaqaalaha maxkamadda ayaa siinayaa wax uu ku daboosho afka iyo sanka.
 • Kala Durkinta Bulshada: Qof kasta oo ku jira gudaha xarumaha maxkamadaha waxaa looga baahan yahay inuu ilaaliyo dhaqanka ah inuu qofka kale u jirsado ugu yaraan  6 ft.
 • Ogeysiinta ku saabsan isku daarashada cudurka: Maxkamaduhu waxay u soo diri doonaan  ogeysiin qof kastoo ka ag dhawaadey qof laga helay cudurka COVID-19, iyadoo laga tix raacayo hoggaanka iyo hagitaanka Xarumaha Xakamaynta iyo ka hortagga Cudurrada iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.